Gazipaşa Sahil | Gazipaşa Haber
firma reklam
TURİZMDE SEFERBERLİK ZAMANI 13/03/2020

TURİZMDE SEFERBERLİK ZAMANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.GİRİŞ

Kitle Turizminin ayak seslerinin duyulduğu bu günlerde bizler, kulağımızın üstüne yatarak Alanya örneğinde olduğu gibi rantın zorla dönüştürdüğü çarpık kentleşme kaderine boyun mu eğeceğiz, yoksa hemen kalkıp tüm paydaşların toplanacağı bir platformda Gazipaşamızın geleceğini planlayıp uygulamaya mı koyacağız?

Üzerinde yaşadığımız bu toprakların bize yüklediği sorumluluk;  temel ekonomik kaynağımız olan tarım sektörünü gözardı etmeden tarım ve turizm bütünlüğü oluşturacak bir Turizm Master Planı   ile değişimi başarmak olmalıdır.

2. TURİZMİN KALKINMAYA ETKİSİ

Tüm dünyada turizm; en hızlı gelişen ve en fazla ekonomik gelir sağlayan bir sektör, aynı zamanda halklar arasında kültürel değişimi sağlayan önemli bir sosyal harekettir. Turizm, evrensel değerleri anlama, çevre, tarih ve kültür bilinci oluşturmada önemli bir etkendir.

Turizm, dünyanın farklı bölge ve kültürlerinden insanları biraraya getirerek, birbirlerinin kültür ve yaşam biçimlerini tanımalarına ve ön yargılarından uzaklaşarak birbirlerini daha iyi anlamalarına ortam hazırlamakta ve gelişen hoşgörü anlayışının etkisiyle var olan bölgecilik, ırkdaşlık, dindaşlık gibi duygular yerini evrenselliğe ve insan sevgisine bırakarak barışa katkı sağlamaktadır.

Turizm sektörü, diğer sektörlere göre meydana getirdiği daha yüksek istihdam oranı ve sektöre mal ve hizmet sunan yan sektörlere sağladığı yeni iş imkânları ile dolaylı istihdam etkisi yaratmaktadır.

 1. ÖNE ÇIKAN TURİZM DEĞERLERİMİZ

Gazipaşamız, sahip olduğu tarihsel mirası, doğal güzellikleri, uluslararası uçuşlara açık Havalimanı ve yapılmakta olan Yat limanı ile turizmde büyük potansiyele sahiptir. Bu bölümde, sahip olduğumuz turizm değerlerimizden öne çıkan üç tanesinden söz edilecektir.     

Selinus Antik Kenti                                                                                                                    

 

Selinus Antik Kenti, Yat limanı ve Hacı Musa Çayı’nın doğusunda yer almakta, denize uzanan tepe üzerinde Kentin Akrapolü ve bir Orta Çağ Kalesi bulunmaktadır. Akrapol içerisinde kilise ve sarnıç günümüze kadar gelmiş önemli yapılardır. Kentin diğer yapıları çay kenarında ve yamaçta yer almaktadır. Bu yapılar arasında Hamam, Agora, Av Köşkü, Su Kemeri ve Nekrapol Alanı bulunmaktadır. Alanya Müzesi’ndeki ostoteklerin çoğunluğu Selinus Nekropolü’nden getirilmiş ve bu nedenle Selinus’ta bir atölyenin kurulmuş olduğu düşünülmüştür.

Kent Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde yerleşim görmüş, Pamfilya bölgesinde Dağlık Klikya'nın Kıbrıs'a deniz bağlantısını sağlayan önemli bir liman kentidir. Roma egemenliğinden sonra, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat’ın 1221 yılında Alanya’yı fethiyle Selçuklu egemenliğine geçen kent, Gedik Ahmet Paşa tarafından 1471 yılında Selinti ismiyle Osmanlı yönetimine dahil edilmiştir.

Selinus Antik Kentini değerli kılan, Pamfilya bölgesinin önemli bir liman kenti olmasının yanında bu kentte hayatını kaybeden ve anısına bir mezar yaptırılan, Romanın en büyük İmparatoru Trajanus’a ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu nedenle kentin tarihinde önemli bir iz bırakmış olan İmparator Trajanus’tan detaylı olarak söz edilecektir.

M.S  98 ve 117 yılları arasında Roma İmparatoru olan Trajanus  (Imperator Caesar Nerva Traianus Divi Nervae filius Augustus) büyük askeri, idari ve politik yetenekleri sayesinde  İmparatorluğu en geniş sınırlarına taşıyarak  zengin bir ülke haline getirmiştir. Halkına karşı son derece cömert davranan Trajanus, yoksullara para ve gıda dağıtmış, vergileri indirmiş ve devlet bütçesinden bir yiyecek dağıtma örgütü kurarak halkın büyük sevgisini kazanmıştır.

M.S 117 yılında çıktığı Part Seferi dönüşünde, yolda hastalanan Trajanus, Selinus’ta yaşamını yitirmiştir. Burada Roma geleneklerine uygun olarak yakılan Trajanus, külleri Roma’ya taşınarak inşa ettirdiği sütunun kaidesine yerleştirilmiştir.

Trajanus’un ölümü üzerine Selinus’ta adına, içinde gömüt olmayan bir mezar hazırlanmıştır. Bu yüzden kentin adı Trajanopolis olarak değiştirilmiş ve sikkeler üzerine "Kutsal Şehir Selinus Trajanopolis" olarak basılmıştır. Mezarı, İki katlı bir yapı şeklinde alt katı Kenotaph, üst katı da tapınak olarak kullanılmış, Selçuklu döneminde anıt mezar Av Köşkü (Şekerhane Köşkü)  haline dönüştürülmüştür.

    

 

İtalya Hükümeti 2018 yılında, döneminde Optimus Princeps (en iyi yönetici) olarak ilan edilen Trajanus adına demir para bastırarak onu asırlar sonra hizmetleriyle bir kez daha onurlandırmıştır.

 İmparator Trajanus, 1900'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü öncülüğünde organize edilen Roma İmparatoru Marcus Ulpius Traianus Kolokyumu'nun son gününde (8 Ağustos 2018) yaşamını yitirdiği Selinus Antik Kenti’nde düzenlenen bir törenle anılmıştır.

Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti

Güney Köyü Nohut Yeri mevkiinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti, M.Ö. 170 yıllarında Roma İmparatorluğu'nun en zirvede olduğu dönemde 4. Antiochus tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir.

Kentin kalıntıları üç yükselti üzerinde bulunmaktadır. Birinci bölümde Sütunlu Cadde, Agora, Hamam, Zafer Takı ve Kilise kalıntıları, ikinci bölüm Kilikya bölgesine özgü mezar yapılarının bulunduğu Nekropol alanı, üçüncü bölüm de ise denize uzanan sarp kayalar üzerindeki Orta Çağ Kalesi kalıntılarından oluşmaktadır. Kentin kuzeyinde mimari elemanları görülebilen bir tapınak kalıntısı vardır. Kent merkezinde Triconchos adı verilen dini işlevi olduğu sanılan bir de yapı yer alır.

Antik kentte yapılan kazılarda hamam içerisinde bulunan mozaik alanın tamamen geometrik şekillerle oluşturulmuş ve Türkiye’nin güneyinde Roma dönemine ait en büyük eser olduğu İfade edilmiştir.

Antiochia ad Cragum kentinde ikinci yüzyıldan kalma bir Roma tuvaletinin tabanını kaplayan mozaiklerin arkeologlarca, “tuvaletlerde rahatlayan insanların eğlenmek için izlemeleri maksadıyla yapıldığı” ifade edilmiştir. Mitolojiyle ilgili sahnelerin mizahi bir biçimde anlatıldığı resimlerde; Narcissus’un kendi fallusundan büyülendiği ve Ganymede’nın genital organının bir kuş tarafından temizlenmesi anlatılmaktadır.

Tapınak zemininde ise çok sık görülmeyen mozaik döşemeye rastlanmış, hem tekniği, hem boyutları, hem de üzerindeki işlenen koreografi nedeniyle 2. Yüzyıldan daha erken bir tarihe ait olduğu belirtilmiştir.

ABD Nebraska Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Hoff’un başkanlığında yürütülen kazılar kenti önemli ölçüde ayağa kaldırmış, çıkarılan mozaikler; 4. Antiochus ve Medusa heylkeli gibi bir takım heykellerin ve 2500 yıllık gemi çapasının bölgenin tarihine ışık tutacak nitelikte olduğu ve kentin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

 

Hasdere Köyü

Şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunan Hasdere köyü, ilçemizin ilk yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan Köyün en eski adı Naycar'dır.  Silifke ile Antalya arasındaki önemli bir yerleşim yeri olan Naycar, Osmanlı döneminde merkez olarak kullanılmıştır. Köy halkı, yaz aylarında Sazak ve Örüceoluk yaylalarına göç etmişlerdir. Köyün adı, kızlarının güzelliğinden dolayı “İnce karı” zamanla “İnceağrı” olmuş, 1960’lı yıllarda Hasdere olarak değiştirilmiştir.

Köyde yöre mimarisini yansıtan birçok sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan Medrese Hocasının Evi, Katip Mustafa Efendi Evi, Mustafa Hatipoğlu Evi, Türbe ve Çeşmeler geleneksel yapı örnekleri olarak görülmeğe değer yapılardır. Geleneksel malzemeler ile yapılmış olan kırsal mimari öğeleri, doğayı ve çevreyi kirletmeyen, elde edilmesi ve enerji tüketimi yönünden yörede bulunan malzemelerle inşa edilmiş sürdürülebilir yapılardır.

Mederese Hocası’nın Evi 

 

Toprağın yuvak denilen silindirik taşlarla sıkıştırılmasıyla çatıda ısı ve su yalıtımı sağlanmış ve toprak dam oluşturulmuştur. Konutların hepsinde iç mekân tefriş öğeleri olarak kullanılan ocak-baca, duvarlarda nişler ve oda ayıraç duvarı olarak kullanılan ahşap yüklük-gusülhaneler evlerin ortak özellikleridir.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylü elde ettiği ürünü depolamak ve hayvanlarının da barınmalarını sağlamak üzere kapalı mekânlara ihtiyaç duymuş ve en kolay şekilde kendi barındıkları mekânların alt katını ahır ve ambar olarak kullanmıştır.

 • TURİZMDE YANLIŞ STRATEJİLER (ANAMUR VE ALANYA ÖRNEĞİ )   
 • Anamur Örneği

Anamur, tarımsal üretim kapasitesi olarak Türkiye’nin en önemli muz üretim merkezidir. Ülkemizin muz ve çilek üretiminde önemli bir paya sahip olan Anamur, muz üretiminde ülke toplam talebinin yaklaşık yarısını, çilek üretiminde ise toplam talebin yaklaşık üçte birini karşılamaktadır.

Yakın gelecekte Anamur’u Mersin ve Antalya’ya bağlayan ve ulaşım süresini kısaltacak olan Akdeniz Sahil Yolu Projesi,  Büyük kruvaziyer gemilerin, deniz uçaklarının ve feribotların yanaşabileceği Anamur Limanı projesi ve Anamur ovasının tamamının su ihtiyacını karşılayacak Kapalı Devre Sulama Sistemi projelerinin tamamlanması ile bölgenin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir gelişme yaşanacağı öngörülmektedir.

Yüksek gelişme potansiyeline rağmen Anamur turizmi, deniz kum ve güneş üçgeninde sıkışmış ve yalnızca yerli turistler tarafından yılın üç ayı ziyaret edilen; ağırlıklı olarak ikinci konutlarda konaklayan bireylerce tercih edilen bir turistik destinasyon, yerel bir marka olarak konumlandırılmıştır.

İlçenin ekonomisinin büyük ölçüde tarıma dayalı olması diğer alanlardaki uzmanlaşmaya gerekli ilginin gösterilmemesine neden olmuş ve turizme gereken önem verilmemiştir. İlçede tarım diğer tüm sektörlerden daha ön planda olmuş, turizm ile ilgili imkanlar bütünüyle yerli turiste göre düzenlenmiştir.

 Eşsiz doğal güzelliklere, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bu kentteki turizm işletmeleri, ilçenin potansiyeline yaraşır nitelikte gelişmemiştir.  Barınma, yemek ve diğer konularda hizmet veren turizm işletmelerinin kapasitelerinin yetersiz oluşu ve sundukları hizmet kalitesinin düşük olması kentin marka kent olma yolunda ilerlemesini engellemiştir.

Anamur’un  sosyo-kültürel gelişimi ekonomik gelişimine paralel olarak gelişememiştir. Ekonomik bakımdan üst gelire sahip bireyler veya aileler lüks konutlarda oturmayı ve yeni model arabalara sahip olmayı saygın bir statü göstergesi olarak görmüştür.

Anamur’un yakın bir zamanda ulaşım alanındaki gelişmelere bağlı olarak ciddi bir sermaye ve insan hareketliliğine maruz kalacağı öngörülmektedir. Bu hareketliliğin,  Anamur’a özgü doğal güzellikleri, temiz sahilleri, park ve bahçeleri, tarihsel dokusu, geleneksel mimari yapıları ve sosyal yaşamının bir dönüşüme maruz bırakılmadan gerçekleşmesi için bugünden harekete geçilmesi önemlidir.

1970 li yıllarda Belediye’nin kendi imkanlarıyla inşa edip işlettiği Anabeltur, Cemsultan ve Altınkum Motelleri’nin faaliyete geçirilmesi, yatırımcıları cesaretlendirmiş, otel, restoran ve pansiyonculuğun gelişmesini teşvik ederek halkta turizm bilincinin oluşturulmasında etkili olmuştur. Bir süre etkisini sürdüren bu turizm anlayışı zamanla yerini bütünüyle tarıma bırakarak turizm adeta unutulmuştur. Ne yazık ki Anamur, bugüne kadar tarım ve turizm dengesi içinde modern bir kent olma yönünde bir değişimi gerçekleştirememiştir.

 

Alanya Örneği

Bin dokuz yüz seksenli yıllarda gerçekleşen “turizm patlaması”ndan sonra kitle turizmine yönelen Alanya, turizm olgusuna hazırlıksız yakalanmış ve uygulanan plansız turizm faaliyetleri önemli bir takım sorunları beraberinde getirmiştir.

Bu dönemde, birçok otel ve ikinci konutlar(yazlıklar)plajların üzerine konuşlandırılarak kumsallar yok edilirken kent,  bölgenin özellikleri göz önüne alınmadan planlandığı için bir beton yığını haline dönüşmüştür. Sadece yaz aylarında kullanılan ve az kişiye hizmet veren ikinci konutlar, sahil boyunca hem görselliğin bozulmasına hem de turizm alanlarının daralmasına neden olmuştur.

 

Turizmin  olumsuz etkisi  ile Alanya  bir beton yığınına dönüşürken, ortaya çıkan rant elde etme çabaları çarpık kentleşmeye ve turizm tesisi yapmak için ormanların tahrip edilmesine neden olmuştur.

Turizm açılımı  öncesinde ekonomisi tarıma dayalı bir gelişme gösteren Alanya’da, turizm ile birlikte muz ve portakal bahçeleri yok edilerek yerlerine oteller dikilmiştir

Turizmle beraber gelen göçler Alanya nüfusunu kozmopolit bir yapıya dönüştürmüş ve bu dönüşüm sonrasında olumsuz etkilenen normlardan biriside suç oranlarındaki artış olmuştur. Turizmle birlikte Alanya’nın demografik ve kültürel yapısında, normların dönüşümünde, tüketim kalıplarında ve çevre üzerinde değişiklikler yaşanmıştır.

Alanya’da hizmet sektörü tesis bazında gelişirken, turizmdeki hizmet anlayışında yeterli kalite ve profesyonellik sağlanamamıştır.

Son yıllarda Türkiye’nin kıyı şeridinde yer alan birçok turistik destinasyonda yatak kapasitesinin aşırı artması, bu bölgelerdeki konaklama tesislerinin doluluk oranlarını olumsuz etkilemiştir. Tam bu noktada, konaklama tesisleri,  kendileri için bir güvence oluşturacağını ve bir rekabet üstünlüğü sağlayacağını düşünerek  “Her Şey Dahil Sistemi” uygulamasını tercih etmeye başlamışlardır.

Antalya bölgesinde faaliyette bulunan 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile A grubu seyahat acentalarının yöneticilerine yönelik yapılmış olan bir araştırmada, yöneticilerin her şey dahil sisteminin işletmelerin doluluk oranlarını arttırmasına rağmen, turistleri aşırı tüketime sevk ederek işletmenin karlılık oranlarını ve hizmet kalitesini düşürdüğü yönünde görüş içerisinde oldukları tespit edilmiştir.

Alanya’da “Her Şey dahil” konseptinin uygulanması, ucuz ve çok kaliteli olmayan turizmin yaygınlaşmasına neden olmakta ve gelen turist profilinin orta ve düşük gelir seviyesine sahip insanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda esnafın turistlere zorla ürün satmak ya da fiyatları yüksek tutmak gibi ticari etiğe yakışmayan yaklaşımları da Alanya’nın marka kimliğini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

 YENİ ALANYA GAZETESİ’nden Yasin Araz’ın 04 Haziran 2018’ de Alanya Esnafına yönelik yaptığı araştırmada; esnafın kitle turizmi ve onun bir sonucu olarak her şey dahil sisteminden yakınmalarının dikkate değer bir uyarı niteliği taşıdığı görülmektedir.

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, "Ş anda özellikle batı bölgelerinde bulunan otellerde yüzde 70-80 doluluk var. Bayram ve bayram sonrası da tamamen dolu olacağı söyleniyor. Gelen turistin esnafa bir yansıması hala olmadı. Biz her zaman söylüyoruz ama nedense bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. Her şey dahil sistemi kalkmadıkça, esnaflarımız iyi bir kazanç elde edemez. Turistler belirli bir bütçe ayırıyor, bunun dışına da çıkamıyor. Biz turistin Alanya merkezine gelmesini, çarşıda pazarda alışveriş yapmasını istiyoruz. Şimdiye kadar beklentimiz olmadı. Esnaf odası olarak turistlerin gezerek, bir butikte, pastanede alışveriş yapmasını istiyoruz. Esnafın hala yüzü gülmüyor, morali bozuk.”

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise, "Tesisler dolu olmasına dolu ama çarşı boş. Turistler havalimanına iniyor, otobüslere doldurulup oteline götürülüyor. Daha sonra şehir turu diye yine otobüslere dolduruluyor, belirli dükkanlara, mağazalara götürülüp, alış veriş yaptırılıyor ve yine sokağa adım atmadan otobüslere doldurulup otellerine geri götürülüyorlar. Böyle turizm olmaz ki! “ şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

5. TURİZMDE YENİ ARAYIŞLAR  

28 Şubat 2007 tarihinde yayınlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. Bu hedefe ulaşmak için,  iyi yönetişim ve bunun etkin kılındığı ulusal, bölgesel, il düzeyinde ve nokta bazında turizm konseylerinin kurulması önerilmektedir.

Türkiye, geleceğe açılan pencere durumundaki 2023 Turizm Vizyonunu ve bu vizyonu oluşturan “Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı”nın başlıca ilkelerini aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

 • Turizmde rekabetin, ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması
 • Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,
 • Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi,
 • Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,
 • Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
 • Yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak çok çeşitli turizm imkanlarını sağlık, eğitim, v.b. farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı turizm kentlerinin oluşturulması,
 • Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,
 • Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,
 • Turizm sektöründeki karar verme süreçlerinde merkezi-yerel-sivil aktörlerin beraber çalışmasının ve işbirliği içinde olmasının sağlandığı yönetişim mekanizmalarının işler kılınması,
 • Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde sertifikasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması,
 • Turizmin yoğunlaştığı yerlerde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunlarının yerel yönetimlerin ve özel sektörün de katkılarıyla çözümlenmesi,
 • Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

Turizm sektörünün güçlenmesine yönelik stratejik hedeflerden bazıları ise:  

 • Taşıma kapasitelerini aşmadan, turizm kaynaklarını koruma ve dengeli kalkınma anlayışı içinde kullanan,
 • Doğal kaynakları ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesine bağlı olarak sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde koruyan ve kollayan,
 • Yapılan ve yapılacak yeni yasal düzenlemelerle otel odaklı turizm gelişmesinden daha çok tarih, kültür, sanat vb. değerler odaklı turizm gelişmesine yani varış noktası odaklı turizm anlayışı ile halkın talep ve beklentilerine cevap veren, bünyesinde birden fazla aktiviteleri, değerleri yaşatan, koruyan, üreten ve istihdama da olumlu katkılar sağlayan bir “alan yönetimi” modelini geliştiren,
 • Belirli bir kalitede çevreye ve örgütlenmeye sahip turizm yerleşim alanlarının gelişimini öngören,
 • Turizm sektöründe altyapı, çevre, ulaşım, konaklama, kültür, tarih ve sanat alanında toplam kalite kriterlerine uygun hizmet sunan, çarpık kentleşme ve yapılaşmayı önleyen, bozulmuş olan kent ve kentsel mekanları iyileştiren,
 • Turizmin yoğunlaştığı yörelerde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunlarını yerel yönetimlerle işbirliği içinde, altyapıyı kullananların da katkılarıyla çözen, politika olarak işlerlik kazandırılacaktır.

Geleneksel ve çevreye duyarsız bir turizm anlayışı olarak kabul edilen “Kitle Turizmi” ile “Sürdürülebilir Turizm” kavramına eşdeğer olduğu varsayılan “Alternatif Turizm” arasında bir karşılaştırma yapıldığında; 

Kitle turizmi yaklaşımının; kontrolsüz ve plansız gelişmeye açık, kârı maksimize etmeyi hedefleyen, insanların kalabalık ve yoğun gruplar halinde turizme katıldıkları, dolayısıyla yerel halkın da huzurunu kaçırtan bir yaklaşım olduğu görülür.

Alternatif turizm yaklaşımının ise;  kontrollü ve planlı gelişmeyi hedefleyen, kâra değil çevreye değer veren, kalabalık halinde değil, bireyler yada küçük topluluklar halinde, dağınık tatil dönemlerinde turizme katılarak çevre tahribatını minimuma indirecek bir anlayışa, yerel halkın sosyal yapısını da olumsuz etkilemeyen bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir.

Butik Turizm

Dünya turizm pazarında hızla gelişmekte olan “Butik Turizm” faaliyetleri son yıllarda ülkemizde hızlı bir gelişme göstermiştir. Butik turizm konsepti, gelenekseli yaşatan, yerelliği destekleyen, yapıldığı doğal çevreyle uyumlu yapılaşan ve en önemlisi otantikle lüksü birleştirerek, turizmde yüksek getiri sağlayan, üst gelir grubu turist segmentine hitap eden bir turizm modelidir.        

Turizm sektöründe küreselleşmenin getirdiği acımasız rekabet, günümüz büyük işletmelerinin daha da büyüyeceği, orta büyüklükteki işletmelerin yok olacağı, küçük işletmelerin kendilerine butik işletmecilik kavramını yerleştirmekle ayakta kalabileceklerini göstermektedir. Bu nedenle küçük işletmeler küresel rekabette ayakta kalabilmek için butik bir anlayışla,“herkesin biraz sevdiği mal veya hizmeti üretmek yerine, az kişinin çok fazla sevdiği mal veya hizmeti üreterek” ve fiyatlara pek duyarlı olmayan, gelir seviyesi yüksek turiste hitap ederek ayakta kalma yolunu seçmelidirler. 9                                                                                                                                                                  

Butik Oteller

Butik konaklama işletmeleri, gelenekselle konforu birleştirmiş, mimari tasarımı yerel dokuyu yansıtan ve yüksek standartlarla döşenmiş, az sayıda odası bulunmasına rağmen fazla harcama yapan üst gelir grubu müşteri kitlesine hitap eden, belirli bir program yerine müşteri istekleri doğrultusunda hareket edebilen, yerel işletmelerin ürünlerini kullanmayı tercih eden, modern ve yenilikçi konaklama işletmeleridir.

Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzeme yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli az personel ile kişiye özel hizmet verilen en az 10, en fazla 60 odalı otellerdir. (www.kultur.gov.tr)

Butik konaklama işletmesi sistemi, dünyada giderek yaygınlaşan turizm uygulamalarındandır. Bu konaklama işletmesi modelinin yaygınlaşmasının altında, müşterinin, şıklık ve konforu bir arada bulabilmesi, yüksek kalitede, kişiye özel hizmet sunularak müşterilerin kendilerini evinde hissetmelerinin sağlanmaya çalışılması, az sayı da oda kapasitesine sahip olmasına rağmen gelir gruplarından turistleri çekebilmesinin bir sonucu olarak da yüksek gelir elde edilebilmesi yatmaktadır.   

 

Bir Butik Otel Örneği:  Auberge Saint Antoine Otel-Kanada

Otel Hizmetleri:  94 Sigara İçilmeyen Oda - 2 Restoran - Tam donanımlı Spa - Kuaför / Güzellik Salonu- Gelin Süiti - Ses geçirmez odalar - Transfer servisi – Spor Salonu -  Kişisel Spor Antrenörü - Kapalı Otopark - Ücretli Kahvaltı - 24 saat açık Spor Salonu - Yoga Dersleri - Bebek/Çocuk Bakıcısı - Zemin Katta Teras – Klima - Ütü ve Kuru temizleme - Bahçe- Bilgisayar İstasyonu- Ücretsiz İnternet

 

Otel hakkında bir misafir yorumu: Her şey mükemmeldi. Çok güzel ve çok temiz. Özenli personel. Sessiz bir yer. Olağanüstü oda. "

Butik Restoranlar

Butik restoranlar, gelenekselle konforu birleştirmiş, mimari tasarımı yerel dokuyu yansıtan,

az sayıda oturma yeri bulunmasına rağmen üst gelir grubu müşteri kitlesine hitap edebilen, yörede yetişen ürünlerden hazırlanmış yöresel yemeklerle müşterilerine başka yerde bulamayacakları tatlar sunan işletmelerdir.                                                                                                                                      

 

Butik restoranlar antika sayılabilecek türde rahat ve konforlu mobilyalarla döşenmiş, modern sistemlerle çalışan, iyi düzeyde gastronomi eğitimi almış şefleri, yerel tatlar üreten aşçılar, konusunda eğitimli ve yerel kıyafetlerle hizmet veren garsonları, yerel müzik yapan çalgıcıları bünyesinde çalıştıran, hijyen kurallarına en sıkı düzeyde önem veren, uluslararası kalite belgeli üretim yapan ve bir disiplinin hakim olduğu restoranlar olarak tanımlanabilir.                                                  

İyi bir butik restoran olabilmenin yolu, işletmeyi iyi tasarlamak, çalışanlara verimli çalışabilecekleri bir ortamı yaratmaktan, ürün ve hizmet kalitesini korumak, sürekli tercih edilen bir destinasyon olmak, sürekli yenilik yapmak ve bunların sonucu olarak müşterilerine yüksek standartlarda hizmet sunmaktan geçmektedir. Butik tarzda hizmet veren restorantlar, gurme kaliteli yiyecek içecekler sunan, çoğu zaman dört beş masada hizmet veren,müşteriye kişiselleştirilmiş ve dostane bir hizmet sunan işletmelerdir.

Bir Butik Restoran Örneği: Alancha Restoran-İstanbul

Alancha Restoran’ın kurucusu ve aynı zamanda şefi olan Kemal Demirasal yaptığı işin; Anadolu’dan  ilham alan yaratıcı sunumlar ve yerel malzemelerle, Anadolu mutfağını modernize etmeye çalışmaktan ziyade yeniden kimliklendirmeye çalışmak olduğunu belirtmektedir. Anadolu mutfağının ürettiği zengin yemek kültüründen yola çıkarak oluşturduğu menüler, imza yemekler kalmak kaydıyla 6 ayda bir değişiyor. Menüye uygun şarap eşleşmelerinin de olduğu Restoranda  A la Carte veya Tadım Menüsü ve Şarap Eşleşmeli bir Tadım Menüsü almak mümkün. A la carte menüden İskenderun Karides ve Düve Pirzola ilk başlardan beri menüde olan imza tabaklardan.

Bisiklet Turizmi

Bisiklet turizmi yeni yaygınlaşmaya başlayan bir turizm türüdür. Bütün dünyada hızla yayılan doğa turizmi anlayışına paralel olarak ülkemizde de bisiklet turları son yıllarda seyahat acenteleri tarafından doğal güzelliklere sahip kırsal alanlarda düzenlenmektedir. Ülkemizin pek çok yöresi, bisiklet turları yapmaya elverişli olup Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen rotalarda, bisiklet turizmi çalışmaları yürütülmekte aynı zamanda çeşitli fonlarla desteklenmektedir. Yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası örgütler rota bilgileri geliştirerek ve bisiklet yolları inşa ederek bisiklet turizmini destekleyeme başlamışlardır.

 

Bisiklet Turizminin, AB ülkelerine yılda 44 Milyar Avro kazandırdığı ve Bisikletli Turistin her şey dahil paketleri ile tatil yapanlara göre yüzde 40 daha fazla para harcamakta olduğu bilinmektedir.

Turistik Hediyelik Eşya

TÜİK raporuna göre; turistik hediyelik eşya alışverişi yerli ve yabancı turistlerin ilk iki sırayı oluşturan yeme-içme ve konaklama gibi zaruri ihtiyaçların ardından para harcadıkları üçüncü kalem olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistlerin tatilde yaptıkları toplam harcamalarının yaklaşık %50’si ile alışveriş yaptıkları tespit edilmiştir. Turizm bölgelerine büyük kazanç sağlayan turistik hediyelik eşyalar, turistler için çok özel ve sembolik seyahat anıları olup bugün hediyelik eşya sektörü turizmin olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Alternatif Turizm Uygulamasına bir Örnek: Yunanistan

 Yunanistan Alternatif Turizm uygulamaları konusunda oldukça başarılı. Yaklaşık 30 yıl önce ekolojik tarıma başlayan Yunanistan bu konuda son derece güzel sonuçlar almıştır. Daha önceleri yoksullukla mücadele eden pek çok köy, kooperatifler oluşturarak devlet desteğiyle tarım turizmine başlamış ve yerel mimari yenilenerek evler pansiyona dönüştürülmüştür. Yerel yemeklerin yapıldığı restoranlar kurulmuş, kendi kültürlerini yeniden gözden geçirerek yerel değerlerini korumaya ve yaşatmaya başlamışlardır. Pek çok köy bu sayede yoksulluktan kurtulmuş, ülke turizmi de bu sayede daha çok gelişmiştir. Bugün Yunanistan’ın bu başarısı pek çok ülkeye örnek olmuş durumdadır.                                                                                                           

6.NELER YAPILABİLİR? 

ACİLEN KENT KONSEYİ OLUŞTURULMALI

Belediye Kanunu (Md.76) ve Kent Konseyi Yönetmeliğinde oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usulleri açıklanan yerel yönetimlerde ortak akıl ve uzlaşının esas olduğu demokratik yönetişim mekanizması olarak görülen Kent Konseylerinin, Turizm Stratejisi 2023 hedeflerini de dikkate alarak  turizm sektöründeki tüm paydaşların katılımı ile  turizmin geliştirilmesine yönelik fikir üretme ve teknik destek sağlama yönündeki Turizm Konseyi  misyonunu da yerine getirecek şekilde acilen oluşturulması gerekmektedir. 

ACİLEN TURİZM ÇALIŞTAYI DÜZENLENMELİ

Gazipaşa Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ile turizmle ilgili tüm paydaşların; Antalya Büyükşehir Belediyesi,  Alanya Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Alanya Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları, Resmi Kurumlar, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Gazipaşa’ya gönül vermiş şahsiyetlerin katılımı ile Gazipaşamızın turizm geleceği masaya yatırılarak Turizm Master Planı ve Eylem Planı’nın ortaya konması için ön hazırlıklı ve kapsamlı bir Turizm Çalıştayı’nın acilen düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

TURİZMDE  EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI

Halkımızda turizm bilinci oluşturacak ve turizm değerlerimiz konusunda farkındalık yaratacak   çalışmalar  yerel medya üzerinden yazı ve ilanlar ile ayrıca hazırlanacak broşür ve tanıtım afişleri ile yoğun bir şekilde yapılmalıdır. Turizm Sektöründe her pozisyonda çalışanlara  ASMEK (Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları),  Halk Eğitim Merkezi, Meslek Odaları ve Turizm İşverenlerinin katkılarıyla  Sertifikalı Mesleki Eğitim kurslarından geçmeleri  sağlanmalıdır.   

  ALT YAPI  VE ÜST YAPI EKSİKLERİ  İLE ÇEVRE SORUNLARI GİDERİLMELİ

Turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında altyapı, üst yapı ve çevre sorunlarının neden olduğu  görüntü, gürültü, su, hava ve  toprak kirliliği sorunlarının büyük bir engel teşkil ettiği bilinmektedir. Yerleşik ve turistik nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde, sadece sahillerimizde değil belirlenecek Alternatif Turizm Bölgelerimizde de, sorunların gözden geçirilerek  eksiklerin tespit edilmesinden sonra  yapılacak bir planlamaya göre bu eksiklerin biran önce giderilmeye çalışılması gerekmektedir.

TURİZM DANIŞMA BÜROSU AÇILMALI

Kentimize gelen yerli ve yabancı turistlere Gazipaşamız ve turizm değerlerimiz hakkında bilgilendirme hizmetinin verildiği, tanıtıcı ve görsel yayınların dağıtımının yapıldığı ve turistlerin kentte yaşadıkları sorunların çözülmesinde başvuru ve yardım aldıkları, ayrıca önceden hazırlanmış alternatif turizm olanaklarını içeren çeşitli gezi programlarının tur düzenleyen acentalara ve münferit gruplara önerildiği bir Turizm Danışma Bürosuna ihtiyaç bulunmaktadır.

 

SELİNUS  ANTİK KENTİ ARKEOPARK OLARAK DÜZENLENMELİ

Selinus Antik Kenti’nde Alanya Müze Müdürlüğü’nce 2003 yılında yapılan sınırlı bir kurtarma kazısı ile Roma’nın büyük  İmparatoru Traianus’a ait Kenotaph (Selçuklu döneminde Şekerhane Köşkü)  ortaya çıkarılmış ve kentin tarihi hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Kentin Hacı Musa Çayı boyunca denize doğru uzanan bölgesinde antik mermer sütun ve kalıntıların halen toprak üstünde yatmakta olduğu görülmektedir. Bu bölgeyi de içine alacak şekilde yapılacak  kapsamlı bir kurtarma kazısı ve çevre düzenlemesiyle Antik Kentin bütünüyle ayağa kaldırılması ve sonrasında Selinus Antik Kenti, Ortaçağ Kalesi, Hacı Musa Çayı Rekreasyon Alanı  ve Yat Limanı’nın içinde bulunduğu bir Arkeopark (Açık Hava Müzesi) haline getirilerek (Sahildeki yaya yolu ve Yat limanı civarında çay üzerine yapılacak bir yaya köprüsü ile Antik kente ulaşabilir) Gazipaşa’mız için imaj yaratacak  önemli bir  turizm değeri haline dönüştürülmesi çok önemlidir.

ANTİOCHİA AD CRAGUM ANTİK KENTİ ARKEOPARK OLARAK DÜZENLENMELİ

Antiochia Ad Cragum geniş bir alana yayılmış, Güney Köyü yerleşim bölgesi ile içi içe bir konumda ve özellikle Kıral Koyu, Kalesi, el değmemiş sahili ve yamaçlara doğru uzanan kesintisiz muz bahçelerinin oluşturduğu mavi – yeşil doğası, son yıllarda ortaya çıkarılan ender mozaikleri ile turizm potansiyeli yüksek bir bölgedir. Kentte halen ABD Nebraska Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Hoff’un başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülmektedir. Antik Kent, gerekli düzenlemelerin yapılarak Arkeopark haline dönüştürülürken, Güney Köyü’nde bir Turizm Geliştirme Kooperatifinin kurulması düşünülmelidir.

KONAKLAMA VE YEME İÇME TESİSLERİNDE KALİTE STANDARDI SAĞLANMALI

Gazipaşa’mızda mevcut ve inşa edilecek turizm tesislerimizin  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Nitelikleri Yönetmeliği ne uygun olarak düzenlenmesi ve ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Standardını uygulamaları ile İşletmelerin bir taraftan  gelirlerini ve verimliliklerini arttırırken, diğer taraftan  piyasada önemli bir prestij ve rekabet avantajı elde edecekleri kesindir.

BUTİK OTEL VE BUTİK RESTORAN KONSEPTİ BENİMSENMELİ

Ülkemizde kırk yıl kadar önce “deniz-kum-güneş” sloganı ile başlayan,  faaliyetleri yaz mevsimi ile sınırlı, sadece yatak satma odaklı ve her şey dahil sistemine bağlı, ucuz turizm anlayışı olarak bilinen Kitle Turizmi anlayışı, günümüzde yerini faaliyetleri bütün bir yıla yayılmış, alternatif turizm imkanlarının kombinasyonunu da içeren düşük yoğunluklu yüksek nitelikli,  kaliteyi ve memnuniyeti ön planda tutan, yerel esnafa  kazandıran,  çok daha karlı, çevreci bir turizm modeli olarak bilinen  Butik Turizm anlayışına bırakmıştır. Bu nedenle sakin, kaliteli ve huzurlu tatil imkanları sunan butik otellere ve yöresel yemek kültürünü modernize ederek sunan gastronomi anlayışına sahip kendine has özellikleri ile öne çıkan butik restoranlar düşünülmelidir.

HASDERE KÖYÜ  TURİZME KAZANDIRILMALI

Gazipaşamızın geçmişine ışık tutan tarihi dokusu ve akarsuyun hayat verdiği portakal bahçeleri ile yeşilin hakim olduğu Hasdere Köyü’nde; kurulacak bir Turizm Geliştirme Kooperatifi ve  Kaymakalığımızın,  Belediyemizin desteği ile tarihi yapılar restore edilip müze, kültürel ve sanatsal mekanlar, otel ve restoranlar haline dönüştürülerek butik bir anlayışla işletilebilir, el sanatları geliştirilip kıymetli hediyelik eşyalar üretilebilir, tarım ve hayvancılıkta kaliteli ürünler elde edilip pazarlanabilir.

İnce kabuğu, çekirdeksiz ve dolgun yapısı, aroması ve nefis kokusu ile yıllar içinde özenle yetiştirilip bugünlere kadar gelen Hasdere Portakalına sahip çıkılmalı, ekim alanları korunmalı ve geliştirilmeli ve düzenlenecek Portakal Festivali ile ülke çapında tanıtımı yapılmalıdır.

ILICA KÖYÜ TERMAL TURİZME KAZANDIRILMALI

Ilıca Köyü’nün termal su ve çamurunun faydaları uzun yıllar öncesinden bilinmektedir. Termal su Kaynağı ile ilgilenen Muhtarlık ve özel şahısların varlığı duyulmakta ise de bu konuda kapsamlı akademik çalışmalar, bürokratik zorluklar ve finansmana ihtiyaç olacağı  kesindir.  Antalya bölgesindeki tek termal su kaynağı olan ILICA’nın termal turizmine kazandırılması ile yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak olan bölgenin her seviyedeki imkanların seferber edilerek turizme kazandırılması önemli görülmektedir.

BİSİKLET TURİZMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Günümüzde insanlar tatillerinde; sağlıklı yaşam için spor yaparlarken bir taraftan da ilgi çekici buldukları yerleri görmek, yerel halkı ve kültürünü tanımak, yerel tatları denemek vb. daha özel heyecanların peşinden gitmektedirler. Alanya’dan Gazipaşa’ya ve Gazipaşa’dan tüm turistik noktalara bisiklet ile ulaşabilmek mümkündür. Bisiklet yollarının düzenlenmesi, işaretlenmesi, bilgi levhaları, varış noktaları ve yol üstü dinlenme yerlerinin yapımı ile ilçemizde bir yeşil turizm hareketliliği kazandırılabilir.

DOĞA TURİZMİ İÇİN ALT YAPI İHTİYAÇLARI TAMAMLANMALI

Doğa turizmi, ağırlıklı olarak flora ve fauna gözlem ve araştırma, inceleme veya saf doğanın içerisinde bulunma ve doğayı deneyimleme şeklinde gerçekleşen bir turizm faaliyetidir.

İlçe sınırlarımız içerisinde doğa turizmi için planlanacak alanlarda yürüyüş güzergahları ve güzergah üzerinde yer alan; yöresel özellikler taşıyan mola noktaları, mağara, şelale, ilginç ağaç ve kaya oluşumu, sportif alanlar, kamping alanlarını gösteren haritalar hazırlanarak İlçe merkezimizdeki Turizm Danışma Bürosu’nda ziyaretçilere sunulmalıdır.

Bu tur güzergahlarında yer alan; çeşme, wc, barınak, mesafe ve yön levhalarının tamamlanması, trekking rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara tanıtılması vb. altyapı ihtiyaçları tamamlanmalıdır.

 

DALIŞ TURİZMİ GELİŞTİRİLMELİ

 

Gazipaşamızda,  Akdeniz foku ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı mağara ve kayalıkların bulunduğu eşsiz güzellikte kıyılara sahibiz. Özellikle Gazi Feneri ve Doğal havuzlar bölgesindeki mağaraların bulunduğu bölgenin dalış eğitimine uygun yerler olduğu bilinmektedir. Bu bölgenin Türkiye’nin yeni dalış bölgesi olabilmesi için Su ve Doğa Sporları Kulübü tarafından yapılan çalışmalar desteklenmelidir.

SAHİLLERİMİZE MAVİ BAYRAK ÇEKİLMELİ

Turizmde bizde varız diyebilmemiz için, TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) in Plajlar için Mavi Bayrak Kriterlerlerini yerine getirerek, plajlarımızda mavi bayrağı dalgalandırmak öncelikli görevimiz olmalıdır.

Özellikle yaz aylarında Hacı Musa Çayı ve Selinus Sahili’nden yükselen kötü koku rahatsızlık verici boyutlardadır. Bunun sebebinin; Arıtmaya pis su toplayan kanalların temiz yer altı suyunu içine aldığı ve bu nedenle dönem dönem arıtmaya kapasitesinin çok üstünde yer altı suyuyla beraber pis suyun geldiği ve drenajla suyun bırakıldığı “ yönündeki  açıklamalardan  anlaşılmaktadır. Ayrıca  “Bu sorunun 2019’da ASAT ‘ın yatırım programına alınarak giderileceği “ ifade edilmiştir.     (09 Eylül 2018 Haber Alanya Gazetesi) Bu sorunun giderilememesi halinde, mevcut sisteme derin deniz deşarjı sistemi de entegre edilerek atık suyun açık denize boşaltılması da uygun olabilir.

Çevre sağlığını derinden etkileyen ve turizmi baltalayan bu durumun yakından takibi ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

TURİSTİK  HEDİYELİK EŞYA TASARIM VE PAZARLAMA İMKANLARI ARAŞTIRILMALI

Gazipaşamızın tanıtımına ve sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak projelerden bir tanesi de Turistik Hediyelik Eşya ürünlerinin tasarımı ve pazarlanması olabilir.  Bu konuda “Turistik Hediyelik Eşyada  Gazipaşa Markası ” adı altında halka açık  bir proje yarışması başlatılarak  Gazipaşamızın tarihi ve kültürel ögelerini yansıtan özgün eserler ortaya çıkartılabilir ve  yurtiçi  yurtdışı  pazar imkanları araştırılabilir.

 ALANYA’NIN TURİZM POTANSİYELİNDEN FAYDALANMA ÇARELERİ ARAŞTIRILMALI

Alanya, 2019 yılı içinde 4  milyona yakın turisti misafir eden Akdenizde önemli bir turizm destinasyonudur. Yanıbaşımızda bu kadar turisti ağırlayan bir turizm merkezi varken bizim bundan hiç faydalanmamız düşünülemez.

O halde bu potansiyelden hemen akla gelen; bisiklet, doğa yürüryüşü, tarihi mekanlar ve mağara ziyaretlerinde ortak rotaların belirlenmesi, Müze ve Turizm Danışma Ofislerinde Gazipaşamıza ait  tanıtım kitapçık ve broşürlerinin yer alması vb. bir çok konuda nasıl faydalanmamız gerektiği konusu ciddiyetle araştırılmalıdır.

MARKA İMAJI OLUŞTURACAK ADIMLAR PLANLANMALI

İmajın;  benzerlerinden farklılık, özgünlük, kalite, rekabet yeteneği, müşteri memnuniyeti, değer vb. bir çok faktörün birleşiminden oluştuğu bilinmektedir.Ancak bu faktörlerin her birinin ayrı ayrı ürünü temsil ettiğini de söylemek mümkün değildir.Tüketici gözünde bu çabaların hepsi bir tek kelimede toplanmaktadır oda “marka” dır.

Alanya’nın, kitle turizminde 40 yıla yakın geçmişi, 70 km yi bulan kumsalı, Osmanlı döneminin yazlığı olarak kullanılmış tarihi ve kültürel varlıkları, her türlü teşvikten 1nci derecede faydalanarak inşa ettiği ve bugün 200.000 in üzerinde yatak kapasitesi ile beş yıldızlı otelleri ve bünyesinde uluslararası organizasyonların yer aldığı, dev bir yapıyla rekabet edebilmemiz mümkün değildir. Onun benzeri olmaya çalışmak, ancak onun gölgesinde ve onun arka bahçesi olmaktan ileri gitmeyecektir.

 O halde, Gazipaşamızın turizmde rekabet edebilecek bir marka imajı oluşturabilmesi için öncelikle öne çıkardığı turizm değerleri ile kendisini tanımlaması ve sektördeki benzerleri ile rekabet edebilecek  farklı yönlerini ortaya koyarak kendisini konumlandırması ve  bir marka kimliği oluşturması gerekmektedir.

7. SONUÇ

Turizmde harekete geçmek için “ Hele sahilde oteller bir yapılsın sonra bakarız “ diye düşünmek gaflet olur. Turizmde en yakın çevremizde yaşanmışlardan ders alarak, Alanya gibi turizme hazırlıksız yakalanıp betonlaşmamak, fakat Anamur gibi geç kalarak turizm bölgelerini ikinci konutlara teslim etmemek  adına bugünden tezi yok harekete geçmek hayatidir.

Gazipaşamız, bir taraftan tarım sektöründe tropikal meyve ve örtü altı sebze üretiminde söz sahibi olma yolunda emin adımlar atarken diğer taraftan  da  turizm sektöründe artık  demode olmuş deniz-kum-güneş anlayışı yerine alternatif turizm çeşitlerinin kombiasyonu ile bulacağı kendine özgü bir modelle ekonomisini dengelemeli ve sosyo- kültürel kalkınmasını gerçekleştirmelidir.

Turizmde  sahillerimizden yaylalarımıza kadar halkımızın benimseyip destekleyeceği, emeği, kültürü ve birikimi ile  içinde yer alacağı BUTİK TURİZM anlayışını hakim kılarak çevremizi, yeşil doğamızı ve sahillerimizi tüketmeden, koruma- kullanma ve taşıma kapasitemizi dikkate alarak gelişmek ve değişmek en büyük hedefimiz olmalıdır.     

                                                                                   M. Aykut Yüksel  / 2020 Gazipaşa

 

KAYNAKÇA

1 . Erkovan,N.(2018) Gazipaşa Hasdere Kırsalında Geleneksel Mimarinin Mekan-Kültür-Doğa Etkileşimi, 3. Uluslar arası Akdeniz Sanat Sempozyumu  Sempozyum Bildirileri  Antalya ; Akdeniz Üniversitesi                                                                2. Çetinsöz, B., Temiz,G., (2018) Marka Kent Stratejileri ve Anamur . Mersin : Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.                                                                                                                                                                                                  3. Akış,A., Alanya’da Turizm Ve Turizmin Alanya Ekonomisine Etkisi ,Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi                                                                                                                                                                                                         4. Demir, V., Altındağ, E.,(2017) Konaklama İşletmelerinde Turist Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Alanya  İlçesi Örneği . Turizm ve Araştırma Dergisi                                                                                                                                                                                            &nb

Bu haber 32605 kez okundu.
Gazipaşa Güncel Haberler Kategorisindeki Son Haberler
 1. 1. DENETİMLİ TAKİP (455 kez okundu.) - 27/11/2020
 2. 2. 71 İŞYERİ KAPALI (580 kez okundu.) - 27/11/2020
 3. 3. ŞİMDİ DE GÜBRE HIRSIZLIĞI (430 kez okundu.) - 27/11/2020
 4. 4. ÜLKÜCÜLER FİDAN DİKTİ (341 kez okundu.) - 27/11/2020
 5. 5. BORÇLAR ÖDENİYOR HİZMET AKSAMIYOR (544 kez okundu.) - 26/11/2020
 6. 6. TRAKTÖR CAN ALDI (628 kez okundu.) - 26/11/2020
 7. 7. SEVİNDİREN KARAR (720 kez okundu.) - 25/11/2020
 8. 8. CHP EMEKLİLERİ UNUTMADI (615 kez okundu.) - 25/11/2020
 9. 9. ALMAN TURİST ÖLÜ BULUNDU (763 kez okundu.) - 25/11/2020
 10. 10. EN SADE KUTLAMA (532 kez okundu.) - 25/11/2020
Facebook Yorumları