Gazipaşa Sahil | Gazipaşa Haber
firma reklam
KORUMA PLANI DAVALIK OLDU 20/05/2020

KORUMA PLANI DAVALIK OLDU

GAZİPAŞA’DA tartışmalarının odağında olan Koruma Amaçlı İmar Planı ve buna bağlı olarak yapılan Kahyalar Sarıağaç ile Selinus Kızılin mevkii ve Koru sahili 18 uygulamaları, ilçe gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile Gazipaşa Hepimizin Platformu Üyeleri arasında karşılıklı suçlamalar devam ederken, Mimarlar Odası Antalya Şubesi 18. Dönem Yönetim Kurulu’ndan gelen planın iptali ile ilgili açılan dava gündeme bomba gibi düştü. Gazipaşa Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan dava dilekçesinde, ilçeden 10 vatandaşın bulunması da dikkat çekti.

 

GAZİPAŞA SAHİLİ BETONA GÖMÜLMESİN

Mimarlar Odası Antalya Şubesi 18. Dönem Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Bölgemizin son doğal kıyılarına ev sahipliği yapan Gazipaşa Sahillerinin, kitle turizmi amacıyla 5 yıldızlı otellere adeta peşkeş çekilerek imara açılmasını desteklemek; doğal koruma alanlarımız olan sahillerimize, verimli tarım alanlarımıza yapılan en büyük ihanettir. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararı ile 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli, doğal nitelikte, üzerinde yapılaşma bulunmayan Gazipaşa, Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri(Kahyalar) kıyı sahil şeridi, ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanmıştır. Ender bulunan olağanüstü güzellikleri nedeniyle doğal sit olarak tescillenen kıyı kesiminin, tamamen turizm tesis alanı olarak planlanması, sahilin otellerle dolmasına, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya, doğal güzelliğin yok olmasına ve tarım alanlarının zarar görmesine, yapılaşma baskısı ile karşı karşıya kalmasına neden olacaktır.

 

VERİMLİ TARIM ALANLARI YOK OLACAK

Planlanan sahil şeridinin gerisi, korunabilmiş nitelikli tarım alanlarından oluşmaktadır. Bölgede yoğun olarak muz üretimi yapılmakta ve yetiştirilen dünyaca ünlü Gazipaşa Muzu tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Ayrıca Gazipaşa, bugüne kadar yurtdışından yüksek bedeller ödenerek ithal edilen papaya, avokado, pepino, ejder meyvesi gibi birçok tropikal meyve çeşidinin yetiştirildiği ülkemizin ender bölgelerinden birisidir. Üretilen bu meyveler, hem iç pazarda tüketilerek, hem de ihraç edilerek ekonomiye turizmden daha fazla katkı sağlamaktadır. Bölgenin turizme açılması ile bölgede turizm ağırlıklı nüfus artışı olacak ve verimli tarım alanları, ikinci konut, lojman alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılaşacak ve yok olacaktır.

 

PLANDA HALKIN DENİZE GİRECEĞİ ALAN YOK

Anayasamızın 43. Maddesinde ve Kıyı Kanununda; kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu, kıyılardan yararlanmakta öncelikle kamu yararının gözetileceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu planlar ile tüm kıyı, ‘Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış, ilçe halkının ve konuklarının denize gireceği, kıyılardan faydalanacağı hiçbir alan planlanmamıştır. Plan notlarında yer alan; ‘Kullanım Ayrım Çizgisi ile konaklama tesislerinden ayrılan günübirlik tesis alanları, konaklama tesisinin devamı niteliğindedir. Aynı parsel bütününde kalan alanlardaki günübirlik tesisler, parsel içerisinde yapılacak tesislerin tamamlayıcısı olabilir’ hükmü ile halkın yararlanması için getirilen günübirlik alanların, alanın arkasında yer alan turizm tesisinin tamamlayıcısı, başka bir deyişle, bu alana getirilmiş olan emsalin arkadaki tesisin yatak kapasitesini artırmaya yönelik kullanılması nedeni ile günübirlik alanların, tesisin ön bahçesi haline getirildiği anlaşılmaktadır. Dava Konusu planlar şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına da aykırılık taşımaktadır.

 

PLAN YAPILIRKEN HİÇ KİMSEDEN GÖRÜŞ ALINMADI

Şöyle ki; dava konusu planların hazırlanma sürecinde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, halkın vs. görüşleri alınmamış, toplantılar düzenlenmemiş koruma amaçlı İmar Planları hazırlama sürecine uyulmamıştır. Dava konusu planlar ile yüksek yoğunluklu yapılaşma kararı getirilmiştir. Minimum parsel büyüklüğü 5 bin metrekare, otel alanında E=0,40 olarak belirlenmiş ancak, tüm yol cephe hatlarından plan değişikliğine gerek olmaksızın 3’er metre yola bedelsiz terk edilmesi durumunda, parsellerde terk edilmeden öncesi hesaplanarak büyüklüğü 50 bin metrekarenin altındaki parsellerde emsal 0,60 ve en çok 4 kat, büyüklüğü 50bin metrekarenin üstünde olan parsellerde emsal 0,80 ve en çok 4 kat olarak düzenlenmiştir. Tüm sahil, Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış, parseller arasında halkın denize ulaşacağı, uç noktasında otoparklarla desteklenmiş, denizi dik yollar ile bu yollarla kesişen denize paralel yaya yolu(promenat yol) planlanmamıştır. Bu emsal çok büyük yoğunluklu bir yapılaşmanın önünü açmaktadır.

 

KÜÇÜK ARAZİLER SATILMAK ZORUNDA KALACAK

Plan notlarında ‘ifraz sonucu elde edilebilecek minimum parsel büyüklüğü 5 bin metrekare olarak hüküm altına alınmıştır. Bölgede 5 bin metrekare altında çok fazla parsel vardır ve bu planlama ile 5 bin metrekareden küçük parsel sahipleri parselini, turizm amaçlı kullanamayacağı için satmak zorunda kalacaktır. Bu plan notu, büyük tesislere yönelik alınmış bir karardır. Oysa turizm, sadece beş yıldızlı otel anlayışından ibaret değildir. Antalya sahillerinde kapasitenin çok üstünde otel bulunmakta olup, son dönem krizlerle çoğu kapanmış yada kapanma noktasına gelmiş veya el değiştirmiş ve değiştirmektedir. Son yıllarda tüm dünyada sürdürülebilir turizm olarak anılan turizm anlayışı benimsenmiş ve bu turizm çeşidi Kaş ve kıyılarında çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Yerel halkın işlettiği, doğa ile iç içe küçük pansiyon, butik otel ve apart otel gibi sürdürülebilir turizm çeşitleri, Kaş örneğinde olduğu gibi başarı ile uygulanmakta olup, geçen iki yıl boyunca diğer işletmeler yüzde 60 doluluk oranını geçememişken Kaş, yüzde 100 doluluk oran ile sezon geçirmiştir. Aynı doğa güzelliğine sahip Gazipaşa’da da, tarım ile birlikte yürütülebilir, halkın katılabileceği bir turizm anlayışı ile planlanabilecekken, parsel sınırlaması ile sadece büyük parsel sahiplerine ayrıcalıklı bir planlama ile bazı imkanlar tanınmış ve büyük bir haksız rant yaratılmıştır. Bu nedenle de planlar, ne planlama ilkeleri, ne de şehircilik esasları ile bağdaşmaktadır.

 

ANTALYA 2. İDARE MAHKAMASİ’NDE DAVA AÇILDI

Bu bağlamda; Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri kıyı kesimine; 3. Derece Doğal Sit Alanına yönelik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına istinaden, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; planların iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla, Gazipaşa Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, 10 vatandaşımız ile birlikte Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2020/355 E.sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Doğal ve arkeolojik sit alanlarımız ile bereketli tarımsal alanlarımızı koruma noktasında; bu alanların gelecek kuşaklara aktarılması için mesleki, vicdani ve insani sorumluluğumuz gereği, örgütsel olarak her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğimizi, bu alanların ranta ve beton mezarlara dönüşmemesi için çalışacağımızı, değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız. Son sahil de 5 yıldızlı otele kurban edildiğinde; turizm rantçıları betonun gelecek kuşaklara miras olmayacağını anlayacak”

 

 

 

Bu haber 984 kez okundu.
Gazipaşa Güncel Haberler Kategorisindeki Son Haberler
  1. 1. ŞAHİN’DEN MÜJDELER (158 kez okundu.) - 03/06/2020
  2. 2. UÇURUMDA CAN PAZARI (164 kez okundu.) - 03/06/2020
  3. 3. BU NASIL MANTIK? (161 kez okundu.) - 03/06/2020
  4. 4. ESKİ NORMALE DÖNDÜK (102 kez okundu.) - 03/06/2020
  5. 5. ÜRETİCİLERE ÇKS ÇAĞRISI (82 kez okundu.) - 03/06/2020
  6. 6. KÖY YOLUNDA KORKUTAN KAZA (1167 kez okundu.) - 02/06/2020
  7. 7. GAZİPAŞALININ TERCİHİ İSTANBUL (860 kez okundu.) - 02/06/2020
  8. 8. ÇİFTÇİLERE TAHLİL ÇAĞRISI (358 kez okundu.) - 02/06/2020
  9. 9. NORMALLEŞME DENETİMİ (361 kez okundu.) - 02/06/2020
  10. 10. SARISU AÇILIYOR AYSULTAN BEKLİYOR (554 kez okundu.) - 02/06/2020
Facebook Yorumları