• YERİMİZDE SAYDIK

 • Ekinci'den yeni yıl mesajı

 • Esnafa son çağrı

 • SEÇİMLİ YIL

 • Kırmızıya hücum!

 • Su borcunda son gün

 • Neden sadece köpek?

 • Pazartesi pazarında yılbaşı hareketliliği

 • Çınar'dan özel etkinlik

 • Ufuk Bilge'den etkinliğe devam

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Login Form

ÖZCAN TEKİN
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Aslan, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla tebliğ hazırlandığını açıkladı. Müdür Aslan, “Bu kapsamda daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğ, 10 adet yatırım konusunu kapsıyor” dedi. Desteklenecek yatırımlar şöyle sıralandı:
1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
4- Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
5- Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,
6- Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
7- Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
8- Trafo uyarı sistemleri kurulması,
9- Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması,
10- Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi.
HİBE DESTEK ORANLARI
Kabul edilen başvurularla il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımlarının en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacağını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aslan, “Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50 bin lira, tarımsal amaçlı şirketler için 100 bin lira, sulama kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200 bin liraya kadar destek verilecek" dedi.
DESTEK VERİLMEYECEK
OLAN GİDERLER
Aslan, hibe desteği verilmeyecek olan giderleri ise şu şekilde belirtti: “Her türlü borç ödemeleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV'de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, eğitim giderleri, üretim tarihi 2011 yılından önceki makine ve ekipmanlar alım giderleri.”
BAŞVURULACAK YERLER
Aslan, “Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvurular, tebliğin 8’inci maddesinde belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanacak. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilecek. Öte yandan İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin olacak. Hibe desteği ödemeleri bütçe serbestliği çerçevesinde yapılacak. Hibe ödemesi yatırımcısı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına Türk Lirası olarak yapılacak” diye konuştu.